Träslag

Vi ger alltid 5-års garanti på alla arbeten

Den yttre delen av stammen kallas ytved eller splintved och är normalt ljusare i färgen än kärnveden. Det finns dock undantag, exempelvis gran. Ytvedsdelen av stammen innehåller mycket vätska. Kärnveden, den inre delen av stammen, är normalt mörkare än ytveden eftersom cellerna där innehåller kådor, fetter med mera. Björk och bok har ingen framträdande kärnved och kallas därför för ytvedsträd.

Kärnveden består av döda celler och har lägre fukthalt än ytveden. En del av stammen består av det som kallas märg. Märgen innehåller lagrad näring. Näringen transporteras till och från märgen genom stammen med hjälp av celler som kallas märgstrålar. Alla träslag har märgstrålar. Märgstrålarna i ek och ask framträder tydligt, medan de inte syns alls i bok.

När träden börjar växa på våren bildas vårved. Dess stora celler med tunna väggar ger trädet bästa möjliga tillväxtförhållanden. På sommaren växer trädet långsammare och bildar de mindre celler med tjocka väggar som utgör stammens lastbärande del. Processen äger rum varje tillväxtsäsong, vilket gör trädet tjockare och skapar nya årsringar. Ringarnas bredd varierar mellan olika träslag och tillväxtförhållanden. Lövträd har mer sommarved än barrträd, vilket innebär att lövträd oftast är kompaktare

EK (Latin Quercus robur)

Eken är ett slitstarkt träslag och relativt stabilt i fråga om rörelser. Eken är vårt vanligaste träslag att använda till parkettgolv. Splitveden är ljus gulgrå och utgör en liten andel av veden. Kärnveden är först grågul men blir sedan ljust till mörkt brun.  Eken mörknar med åren och får en mer bärnstensaktig färgton. Sorteringen kan variera från jämn ådring/färg utan kvist, till livlig färgvariation med ytved och kvist. Det finns olika typer av eken och den som vanligast används i Sverige är den europeiska, men det finns även amerikansk vitek och rödek. Viteken är något ljusare oh gråare i tonen än den europeiska, medan rödeken har en något röd-rosa ton.

Hårdhet (Brinellvärde) 3,7

ASK (Latin. Fraxinus excelsior)

Asken är ett starkt ädelträslag, lite hårdare än eken. Asken är likt eken slitstark och stabil. Färgen ljus och varierar mellan ljusgul och ljusgrå och med karaktärsfull ådring. Asken är ljus med fina bruna strimmor och få diskreta kvistar. Den har relativt lång ådring och gulnar med åren. Asken kan fås helt vit med jämn färg eller med mörkare inslag då kärnträet sorteras in. Asken gulnar med åren från en ljus färgton till ett mer halmliknande utseene. Asken har mycket lite kvist. Som de flesta träslag mörknar en med tiden till en något varmare ton.

Hårdhet  4,0

LÖNN

Lönn är ett hårt träslag, men något mer känsligt för rörelser än t ex ek och ask. Veden är vit till gulvit med årsringar som är tunna och skarpa. Lööen bildar ingen kärnved men kan ändå innehålla stråk i av ljus eller mörkbrunfärg. Lönnen är ofta rakfibrig, men förekommer också med en speciell och vacker flammig ådring, som ger träet dess karaktär. Lönnen har ingen kvist

Hårdhet 3,0

BOK (Latin Fagus sylvatica)

Bok är ett hårt,stöttåligt träslag. Träet är ljust till rödbrunt i färgen med rosa eller oranga övertoner, som blir gyllene med tiden. Träet har rak ådring och tät mönstring. Boken finns med massor eller minimalt med kvist. Boken är ett vackert ljust träslag som lättt känns igen med små streck i ådringen. Färgen är något gulare än t ex asken. Förekomsten av kvist är liten. Även om boken är hård oh slitstark får man räkna med större rörelser än för t ex ek. Boken sväller och krymper mer än andra träslag och ska därför inte användas på golvvärme..

Hårdhet 3,8

BJÖRK (Latin Betula)

Björken är ett ljust träslag med en siden skimrande yta, som är mycket vacker. Träet är ljust krämfärgat och har vågig mönstring med tydliga kvistar. Träslaget gulnar med tiden och blir mer rödgul. Ådringen är mild. I lägre sorteringar förekommer mörkare inslag och lite kvist, Björken kan fås med mycket jämn ådring och färg. Dock är träslaget ganska mjukt och bör därför inte användas i miljöer där stort slitage föreommer.

Hårdhet 2,6

KÖRSBÄR (Latin Prunus serotina)

Körsbär är ett mellanhårt träslag ofta rödaktigt som förekommer dels som en europeisk kvalitet samt en amerikansk. Den har ett fint mönster med rak ådring. Splintveden utgör en mindre del av veden och är gulvit till ljust röd. Kärnveden varierar mellan gulröd till mörkröd och rödbrun.  Den europeiska har med livlig ådring och färg medan den amerikanska generellt sett är jämnare. Likt de flesta mörkare träslag är körsbär ljusare direkt efter hyvling/slipning, men mörknar betydligt efter en tid i dagsljus och kan tillslut påminna om mahogney.

Hårdhet  3,6

VALNÖT (Latin Juglans nigra)

Valnöt är ett mellanhårt träslag. Precis som körsbär, så förekommer en europeisk och en amerikansk variant. Vår europeiska karakteriseras av en ljusare brun färg medan den amerikanska har en mörkare ton. Färgförändringen är medelstor och det mörkbruna kärnvirket bleknar med tiden och får en mer grå eller gulbrun ton. Det finns även en valnöt från Peru som har en mörkbrun/svart nyans.

Hårdhet 3,5

MERBAU

Merbau är ett hårt träslag med mörk rödbrun färg som i vissa fall kan närma sig svart. Likt andra mörka träslag mörknar färgen efter hand. Träet växer i huvudsak i Sydostasien.

Hårdhet 4,9

JARRAH  ( Latin Eucalyptus marginata)

Jarrah är ett eukalyptusträd från Australien och är ett mörkt och hållbart träslag. En har en len och rak åring. Kärnveden är rödaktig till färgen. Färgen är mörkbrun och blir ännu mörkare med åren.

Hårdhet 4,7

JATOBA

Jatoba är ett extremt hårt träslag som kommer från Central och Sydamerika. Färgen varierar mellan ljust och mörkt rödbrun.

Hårdhet 7,0

TEAK

Teak är relativt mjukt träslag med unika egenskaper genom att tåla vatten och lämpar sig därför till miljöer såsom badrum och båtar. Teaken innehåller i princip ingen kvist och har en jämn ljusbrun färg.

Hårdhet 2,8

PANG PANGA

Detta träslag är mycket hårt och slitstarkt. Färgen är normalt sett från mörkbrunt till svart men kan fås med ljusare inslag om lägre sorteringsgrad väljs. Vi använder detta träslag i huvudsak till notlister i listband och till art Shipmaster, men kan även erbjuda hela golv.

Hårdhet 5,0

FURU

Furu är virket från trädet tall. Furu är ett mjukt till hårt träslag beroende på hur mycket kärnvirke det innehåller. Ytveden är mycket mjuk medans gammal kärnved kan bli mycket hårt. Nytt furu är ljust, men mörknar efter tiden då det utsetts för ljus. Splintveden är ljusvit till gul medans kärnvirket har en rödaktig färg. Träet innehåller mer kärnvirke om det fått växa länge medans yngre träds ved är ljusare.

Hårdhet 1,6

 

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Lättast kontaktar du oss genom att fylla i en kostnadsfri offertförfrågan.