5 års Garanti på alla golvarbeten

Vi ger alltid 5-års garanti på alla arbeten

Vi erbjuder 5 års garanti på alla arbeten

Du kommer att få mycket glädje av ditt nya golv under en lång tid fram över och det kan vi garantera. Vi lämnar därför 5 års garanti på våra arbeten. Om det under garantitiden skulle uppstå något problem på grund av vårt arbete-, eller materialfel åtgärdar vi detta kostnadsfritt. För att denna garanti skall gälla begär vi bara att du följer de skötselanvisningarna som kommer med ditt nya golv.

Garantin gäller inte för skador som uppkommer på grund av felaktigt brukande av golvet, felaktig skötsel, felaktigt använda rengöringsmetoder, slitage så som hack, repor, stötar, övriga olyckshändelser, skador eller liknade.

Skulle du behöva nyttja garantin så lämna en skriftlig begäran och skicka den till info@pjparkettgolv.se

För att kunna nyttja garantin behöver du spara Fakturan för det utförda arbetet. Om vi efter att ha granskat garantiärendet  accepterar en åtgärd, så åtar vi oss att efter egen bedömning att reparera eller ersätta den skadade produkten.

För er och vår säkerhet är vi allriskförsäkrade hos DINA FÖRSÄKRINGAR för 10.000.000 kr.

PJ Parkettgolv AB är medlemmar i GBR Golvbranschens Riksorganisation.

PJ Parkettgolv AB anslutna till Svenska Byggnadsarbetarförbundet genom hängavtal.

FacebookGilla oss på Facebook

Kreditvärdighet AAA enligt Soliditets värderingssystem  UC Högsta kreditvärdighetGBR Golvbranschens Riksorganisation

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Lättast kontaktar du oss genom att fylla i en kostnadsfri offertförfrågan.